XV Międzynarodowy Konkurs Pracy Retrieverów im. dr. Zdzisława Kl

XV Międzynarodowy Konkurs Pracy Retrieverów im. dr. Zdzisława Kl13 Oct 09:00 - 17:00 - Czerniejewo
Pałac Czerniejewo

Route
More info

Formularz zgłoszeniowy: www.pzl.poznan.pl/srodek.php?act=3&id=33

Zgłoszenie (z podaniem adresu poczty elektronicznej) i kserokopię rodowodu lub metryki prosimy przesłać za pośrednictwem strony internetowej lub faxem (061) 852 30 12 bądź pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Okręgowy PZŁ ul. Libelta 37, 61-707 Poznań.

Termin przyjmowania zgłoszeń na konkursy międzynarodowe upływa na 10 dni przed konkursem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega, że o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Co najmniej na 5 dni przed terminem konkursu organizator prześle na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia psa na konkurs. Na konkursie należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz oryginał rodowodu lub kopie metryki jeśli rodowód jest w przygotowaniu.

Past Events

Próby Pracy Polowej Wyżłów

14 Oct 09:00 - 17:00 14 Oct 09:00 - 17:00 - Czerniejewo Czerniejewo
Pałac Czerniejewo Pałac Czerniejewo
Formularz zgłoszeniowy: http:/www.pzl.poznan.pl/srodek.php?act 3&id 35 Zgłoszenie (z podaniem adresu poczty elektronicznej) i kserokopię rodowodu lub metryki prosimy przesłać za...   More info


© 2018 Siguez