Szkolenie RTZ I w Katowicach

Szkolenie RTZ I w Katowicach13 Jul 14:30 - 15 Jul 15:00 - Katowice
Coaching & Training House Katowice

Route

TEMATYKA: Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy – twórca: Maxie C. Maultsby) to poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej o szerokim zastosowaniu – przydatny zarówno w psychoterapii, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, jak i w pracy rozwojowej, w profilaktyce, coachingu czy np. w psychologii sportu. Nadaje się do pracy indywidualnej oraz grupowej.
Spośród różnych metod poznawczo-behawioralnych, program ten wyróżnia się zestawem szczegółowo opracowanych technik autoterapeutycznych, które pozwalają klientowi na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy poza gabinetem. W podstawowej formie są one przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży (mniej-więcej od okresu gimnazjalnego). U dzieci można stosować wybrane elementy, najlepiej w połączeniu z pracą z ich opiekunami; podobne zalecenia dotyczą osób z niepełnosprawnością umysłową.
W przypadku osób pracujących w różnych zawodach pomocowych (np. lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, duchowni) program RTZ stosowany na sobie nie tylko przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i jakość pracy, ale również może być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.Szkolenie RTZ I ma charakter zarówno teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie), jak i warsztatowy. Absolwentów szkolenia zainteresowanych większą ilością ćwiczeń w grupie, zapraszamy na warsztaty doskonalące z Racjonalnej Terapii Zachowania.
W ramach ceny szkolenia, dla absolwentów dostępna jest również pojedyncza konsultacja z trenerką przez Internet.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe (objętość: 120 stron + dodatkowe materiały w pdf).

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ
ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 600-618-576.
W miarę możliwości przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

PROWADZĄCA: Agnieszka Hottowy, psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku); aktualnie w trakcie redagowania nowego wydania podręcznika dla pacjentów "ABC twoich emocji".
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła około 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).

Przewidywane godziny zajęć: w piątek 14.30 – 19.30, w sobotę 10-19, w niedzielę 10-15

LOKALIZACJA: Katowice, ul. Gliwicka 12/11 (Coaching & Training House Katowice)
Z dworca PKP na miejsce można dojść w ciągu kilku minut; przy Placu Wolności stają też liczne tramwaje i autobusy.

KOSZT UCZESTNICTWA: 520 zł; studenci studiów dziennych 420 zł.
Pełna rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 120 zł. Prosimy o przemyślane wpłaty - zaliczka jest bezzwrotna, przy czym w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w dowolnym innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie sie nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
W razie, gdyby szkolenie się nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.
Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: szkolenie RTZ I w Krakowie, nazwisko uczestnika

FAKTURY: osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Drukowane faktury są przygotowywane dla uczestników we środę przed szkoleniem. Po tym terminie, istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania faktury na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym po szkoleniu wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
(uwaga: w zależności od potrzeb uczestników, możliwa jest zmiana kolejności niektórych zagadnień)

Dzień I, piątek, godziny: 14.30-19.30 (tylko przerwy kawowe):
Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów
Źródła i podstawowe cechy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
Podejście do klienta oraz rola terapeuty/ trenera w RTZ
Możliwości łączenia RTZ z innymi nurtami
Model ABCD Emocji: podstawowy model liniowy i model cyrkularny
ABCD Emocji - ćwiczenia
Rozróżnianie myśli i uczuć w RTZ
Spostrzeganie: mózg jest ślepy
Licz się ze słowami: wpływ języka na nasze emocje i działania

Dzień II, sobota, godziny: 10-19 (przerwy kawowe + obiadowa)
Radzenie sobie ze złością - ujęcie typowe dla RTZ
Motywacja i nadzieja w procesie zmiany
Pięć Zasad Zdrowego (= Racjonalnego) Myślenia: wykład i ćwiczenia w sprawdzaniu przekonań
14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa
Racjonalna Samo-Analiza (RSA): wprowadzenie do pracy z przekonaniami
RSA – ćwiczenia praktyczne
Praca z wyobraźnią w RTZ (Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna) – utrwalanie efektów pracy z przekonaniami
Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych
Dysonans poznawczo-emocjonalny, radzenie sobie z oporem w terapii

Dzień III, niedziela, godziny: 10-15 (tylko przerwy kawowe)
Model stadiów zmiany (Prochaska): jak ludzie się zmieniają? Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie
Praktyczna praca nad RSA w grupie (ćwiczenia)
Praca z poczuciem niższości; w zależności od otrzeb grupy praca z innymi wybranymi przez uczestników problemami (np. poczucie niesprawiedliwości, lęk, lęk przed śmiercią, choroby somatyczne, poczucie winy, depresja)
Wypalenie zawodowe: etiologia, zapobieganie i leczenie
Podsumowanie warsztatów, zakończenie

Zdjęcie Wydarzenia pochodzi z serwisu: tapeciarnia.pl


Past Events

Akademia Akredytowany Coach VI

14 Apr 17:00 - 28 Apr 17:00 14 Apr 17:00 - 28 Apr 17:00 - Katowice Katowice
Coaching & Training House Katowice Coaching & Training House Katowice
Możliwość dofinansowania 80 z BUR ! Sprawdź dofinansowanie w swoim województwie. Napisz do nas. Poinformujemy o szczegółach. Mail: info@coaching-house.pl Co zyskasz i co...   More info

Akademia Akredytowany Coach VII

19 May 09:00 - 01 Jun 17:00 19 May 09:00 - 01 Jun 17:00 - Katowice Katowice
Coaching & Training House Katowice Coaching & Training House Katowice
Możliwość dofinansowania 80 z BUR ! Sprawdź dofinansowanie w swoim województwie. Napisz do nas. Poinformujemy o szczegółach. Mail: info@coaching-house.pl Co zyskasz i co...   More info

Train the trainers Points Of You FACES w cenie_DOFINSOWANIE BUR

20 May 09:30 - 17:30 20 May 09:30 - 17:30 - Katowice Katowice
Coaching & Training House Katowice Coaching & Training House Katowice
Zapraszamy na szkolenie z dofinansowaniem w BUR Link szkolenie z dowolnymi Kartami np. FACES lub THE COACHING GAME https:/uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id 145044 Link...   More info

Szkolenie - Train the trainers - Points Of You

16 Jun 09:30 - 17:30 16 Jun 09:30 - 17:30 - Katowice Katowice
Coaching & Training House Katowice Coaching & Training House Katowice
Zapisy https:/pointsofyoukatowice2.evenea.pl/ Train the Trainer Points of You możliwość otrzymania zakupu dowolnych kart POY po szkoleniu. Szkolenie w Katowicach 2 terminy 20...   More info

Akademia Akredytowany Coach VIII

08 Sep 09:00 - 21 Sep 20:00 08 Sep 09:00 - 21 Sep 20:00 - Katowice Katowice
Coaching & Training House Katowice Coaching & Training House Katowice
Możliwość dofinansowania 80 z BUR ! Sprawdź dofinansowanie w swoim województwie. Napisz do nas. Poinformujemy o szczegółach. Mail: info@coaching-house.pl Co zyskasz i co...   More info


© 2018 Siguez