Lublin: Terapia SI i usprawnianie zmysłów przy zaburzeniach mowy

Lublin: Terapia SI i usprawnianie zmysłów przy zaburzeniach mowy13 Oct 09:00 - 18:00 - Lublin
Instytut Edukacji Logopedycznej

Route
More info

Szkolenie: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

Prowadzący: mgr Wojciech Kozłowski
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej Upledgera oraz instruktor sportu. Od wielu lat pracuje z dziećmi, a od 1994 roku jest fizjoterapeutą w Przedszkolu Specjalnym "Orzeszek" – placówce Stowarzyszenia Na Tak wspierającej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Współautor rozdziału książki „Rozwój daje radość” pod redakcją Jacka Kielina. Od 2005 roku zajmuje się diagnozowaniem Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego i prowadzeniem terapii. Członek The International Association of Healthcare Practitioners. Wykładowca akademicki. Prowadzi strony dla terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi: si–poznan.pl oraz terapiazmyslow.plGodziny szkolenia:
09:00 – 18:00 (10 h dydaktycznych)
Termin: 13.10.2018 r.
Liczba miejsc: 15 - 25
Koszt: 380 zł
Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6 (II piętro)
Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, terapeuci

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
bit.ly/Lublin_SI

Treści programowe:
1. Czym jest integracja sensoryczna, a czym nie jest.
2. Zmysł dotyku i propriocepcji całego ciała w korelacji do zmysłów w obrębie buzi i twarzy.
3. Zaburzenia postawy dziecka na tle sensorycznym i ich wpływ na mowę.
4. Czy rozwój stopy może wpływać na napięcie mięśniowe w obrębie twarzy?! Powięź i taśmy anatomiczne ukryte w naszym ciele - fascynująca sieć powiązań, o których mało wiemy.
5. Propozycje terapeutyczne przy zaburzeniach czucia w ustach i na twarzy w ujęciu zaburzeń integracji sensorycznej (nadmierne ślinienie się, zgrzytanie zębami, otwarta buzia, gryzienie).
6. Zmysł wzroku, przetwarzanie obrazu i uczenie się.
7. Zmysł słuchu w ujęciu integracji sensorycznej. Od dźwięku do rozwoju mowy. Wpływ układu przedsionkowego na funkcje słuchowe.
8. Słuchawki „Forbrain”, jako trening słuchowo-głosowy w terapii SI.
9. O zaburzeniach mowy wynikających z doświadczeń sensorycznych w obrębie zmysłu smaku i węchu.
10. Kiedy wysłać do terapeuty SI?! Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń SI. Kwestionariusze SI dla nauczycieli i rodziców.
11. Usprawnienie połączeń międzypółkulowych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Integracjia bilateralna, - co to jest, jak działa?! - ćwiczenia praktyczne.
12. Nauka przez ruch – neurorozwojowe podejście do trudności w uczeniu się. Przełamywanie odruchów pierwotnych i posturalnych – TOB, STOS i ATOS.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016


Past Events

Lublin: Afazja - dorośli, moduł II. Warsztaty neurologopedyczne

22 Sep 08:00 - 19:00 22 Sep 08:00 - 19:00 - Lublin Lublin
Instytut Edukacji Logopedycznej Instytut Edukacji Logopedycznej
Szkolenie: Afazja dorośli, moduł II: Afazja trudności diagnostyczne, terapia pacjentów z afazją. Agnozje. Analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne. Prowadząca: mgr Marlena...   More info

Lublin: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1

06 Oct 09:00 - 07 Oct 15:00 06 Oct 09:00 - 07 Oct 15:00 - Lublin Lublin
Instytut Edukacji Logopedycznej Instytut Edukacji Logopedycznej
Szkolenie: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1 Prowadzący: mgr Joanna Kowalewska fizjoterapeuta, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii...   More info

Lublin: Masaż Shantala - kurs instruktorski

16 Nov 09:00 - 18 Nov 14:00 16 Nov 09:00 - 18 Nov 14:00 - Lublin Lublin
Instytut Edukacji Logopedycznej Instytut Edukacji Logopedycznej
Prowadzący: mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz Logopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, wieloletni praktyk, wykładowca UG, PWSNS, EUH-E, WSB w Toruniu...   More info


© 2018 Siguez