Prezi

20 Nov 16:00 - 27 Nov 19:00 20 Nov 16:00 - 27 Nov 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie nt.: Seria dla ambitnych Prezi prezentacja multimedialna inna niż wszystkie (szkolenie nr 23) Bloki tematyczne: 1. Zakładanie konta. 2. Opcje...   More info

Narzędzia informatyczne z eTwinning

21 Nov 15:00 - 17:00 21 Nov 15:00 - 17:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: Narzędzia informatyczne z eTwinning Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w pracy z uczniami wszystkich typów szkó   More info

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji prze

21 Nov 16:30 - 19:30 21 Nov 16:30 - 19:30 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
CEL: wskazanie praktycznych zastosowań pedagogiki Froebla w codziennej pracy w przedszkolu; PROGRAM RAMOWY: 1. Pedagogika Froebla ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna. 2...   More info

Oswajamy kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej

22 Nov 16:00 - 19:00 22 Nov 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie nt.: Oswajamy kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej (szkolenie nr 110) Bloki tematyczne: 1. Kodowanie co to jest? 2. Kodujemy nie tylko online. 3. Wybrane...   More info

Od imienia zaczynamy cały świat

22 Nov 16:30 - 19:30 22 Nov 16:30 - 19:30 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.: Od imienia zaczynamy cały świat praktyczne poznanie metody I. Majchrzak w pracy z dziećmi przedszkolnymi Celem warsztatów jest...   More info

Organizacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych

23 Nov 16:00 - 30 Nov 19:00 23 Nov 16:00 - 30 Nov 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza do udziału w szkoleniu nt.: Organizacja i prowadzenie imprez sportowo rekreacyjnych np. spartakiada, dzień sportu itp...   More info

Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych

24 Nov 16:00 - 19:00 24 Nov 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie pt.: Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych (szkolenie nr 143) Bloki tematyczne: 1. Czym jest dysleksja rozwojowa i w jakie są jej...   More info

Organizacja i prowadzenie wyjazdów

25 Nov 09:30 - 15:30 25 Nov 09:30 - 15:30 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie pt.: Organizacja i prowadzenie wyjazdów typu: nordic walking, trekking, turystyka górska (szkolenie nr 156) Bloki tematyczne: 1. Ogólne zasady organizacji...   More info

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

25 Nov 10:00 - 15:00 25 Nov 10:00 - 15:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach zapraszają na...   More info

Dołącz doprogramu eTwinning

28 Nov 15:00 - 17:00 28 Nov 15:00 - 17:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
CDN w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.: Dołącz doprogramu eTwinning Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek niezarejestrowani w programie...   More info

Nie tylko Zagłębie Poetów

28 Nov 16:00 - 19:00 28 Nov 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie nt.: NIE TYLKO ZAGŁĘBIE POETÓW. O LITERATURZE REGIONALNEJ (szkolenie nr 147) Bloki tematyczne: 1. Literatura Zagłębia Dąbrowskiego rys historyczny. 2...   More info

Ze smartfonem w kieszeni - komiks i lapbook

29 Nov 16:00 - 19:00 29 Nov 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie nt.: Ze smartfonem w kieszeni komiks i lapbook (szkolenie nr 37i 97) Bloki tematyczne: 1. Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 2...   More info

Planowanie pracy szkoły z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Do

30 Nov 16:00 - 19:00 30 Nov 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.: Planowanie pracy szkoły z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) Bloki tematyczne: 1. Analiza wskaźników trzyletnich EWD 2...   More info

Projekt metodą scaffolding na języku polskim

01 Dec 16:00 - 19:45 01 Dec 16:00 - 19:45 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.: Projekt metodą scaffolding na języku polskim w siódmej klasie Bloki tematyczne: 1. SAMR, ShuHaRi w dydaktyce na języku polskim. 2...   More info

Załóż projekt z eTwinning

05 Dec 15:00 - 17:00 05 Dec 15:00 - 17:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: Załóż projekt z eTwinning Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w pracy z uczniami wszystkich typów szkół. Możliwość...   More info

Wykorzystanie elementów metody Dalcroze’a

08 Dec 16:00 - 19:00 08 Dec 16:00 - 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Temat: Wykorzystanie elementów metody Dalcroze’a do pracy nad myśleniem abstrakcyjnym w klasach I-III. Bloki tematyczne: 1. Wprowadzenie teoretyczne. 2. Metoda Dalcroze’a jako...   More info

Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej

12 Dec 16:30 - 19:30 12 Dec 16:30 - 19:30 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.: Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej Zagadnienia: Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i...   More info

Szkolenie pt.: Rozszerzony kurs szachowy

09 Jan 16:00 - 10 Apr 19:00 09 Jan 16:00 - 10 Apr 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie pt. Rozszerzony kurs szachowy Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic (dla osób posiadających V, IV, III, II kategori   More info

Podstawowy kurs szachowy

11 Jan 16:00 - 05 Apr 19:00 11 Jan 16:00 - 05 Apr 19:00 - Sosnowiec Sosnowiec
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Zapraszamy na szkolenie pt.: Podstawowy kurs szachowy Czas trwania warsztatu: 16 godzin dydaktycznych (4 x 4h) Data i godzina realizacji szkolenia: godz. 16:00 19:00 Cz. I: 11...   More info


© 2017 Siguez