Past Events

Microsoft Office Excel – Podstawowy

11 Apr 08:30 - 14 Apr 16:30 11 Apr 08:30 - 14 Apr 16:30 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z programem Microsoft Excel. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna podstawową funkcjonalność programu Microsoft Excel...   More info

MS Office Excel Średniozaawansowany

12 Apr 08:00 - 13 Apr 16:30 12 Apr 08:00 - 13 Apr 16:30 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Kurs jest przeznaczony dla osób znających pracę z programem Microsoft Excel na poziomie podstawowym i chcących rozszerzyć swoją wiedzę. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna...   More info

MS Outlook. Użytkowanie poczty elektronicznej.

13 Apr 13:00 - 16:00 13 Apr 13:00 - 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Podczas kursu każdy z uczestników pozna narzędzia i nabierze umiejętności, które pozwolą mu organizować i współużytkować informacje na komputerze oraz komunikować się z innymi...   More info

Professional Scrum Master

16 Apr 08:30 - 17 Apr 16:00 16 Apr 08:30 - 17 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Warsztaty przygotowują uczestników do pracy w roli Scrum Mastera, odpowiedzialnego za sprawną pracę zespołu oraz przestrzeganie zasad Scruma Czas: 16 h Cena: 2500 PLN...   More info

Usługi certyfikatów w Active Directory dla Windows Server 2016

17 Apr 08:30 - 18 Apr 16:00 17 Apr 08:30 - 18 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Warsztaty skierowane są do administratorów oraz specjalistów IT, pracujących w systemach Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności...   More info

Oracle 11g – Programowanie w Pl/Sql I

18 Apr 08:30 - 20 Apr 16:00 18 Apr 08:30 - 20 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmują pełną wiedzę na temat mechanizmów...   More info

Aktualizacja umiejętności do SQL Server 2016

19 Apr 08:30 - 20 Apr 16:00 19 Apr 08:30 - 20 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Warsztaty dostarczają wiedzy oraz praktycznych umiejętności, związanych z nowościami w Microsoft SQL Server 2016. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznej konfiguracji na...   More info

Microsoft Office Excel – Tabele Przestawne

20 Apr 08:30 - 16:30 20 Apr 08:30 - 16:30 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy baz danych, tworzą zestawienia danych, raporty oraz narzędzia ułatwiające prezentację zbiorów danych. Dzięki tej wiedzy praca...   More info

MS Outlook. Zarządzanie czasem.

20 Apr 14:00 - 17:00 20 Apr 14:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Głównym celem kursu jest zwiększenie własnej efektywności pracy, poprzez lepsze planowanie, organizację czasu, organizację pracy zespołu oraz diagnozowanie indywidualnych...   More info

Microsoft Office Project – Podstawowy

23 Apr 08:30 - 24 Apr 16:30 23 Apr 08:30 - 24 Apr 16:30 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Kurs jest przeznaczony dla osób przygotowujących i planujących przebieg projektów. Podczas zajęć każdy z uczestników kursu pozna podstawowe pojęcia, narzędzia oraz metody...   More info

Microsoft Office Access Podstawowy – Użytkowanie baz danych

24 Apr 08:30 - 25 Apr 16:30 24 Apr 08:30 - 25 Apr 16:30 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów...   More info

Tworzenie aplikacji w technologii Oracle ADF

25 Apr 08:30 - 27 Apr 16:00 25 Apr 08:30 - 27 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Oracle Application Development Framework, to innowacyjny, ale już dojrzały framework upraszczający tworzenie danocentrycznych aplikacji Java EE, wsparty darmowym środowiskiem...   More info

PL SQL Programowanie II.

26 Apr 08:30 - 27 Apr 16:00 26 Apr 08:30 - 27 Apr 16:00 - Warsaw Warsaw
BizTech Edukacja BizTech Edukacja
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w środowisku baz danych Oracle. Szczególny nacisk kładziemy na elastyczność i wydajność...   More info


© 2019 Siguez