Past Events

ISO 9001:2015 Wymagania normy

11 Apr 09:00 - 17:00 11 Apr 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami. Kurs pozwala...   More info

ISO 9001:2015 - Wdrożenie zmian

12 Apr 09:00 - 13 Apr 17:00 12 Apr 09:00 - 13 Apr 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany, wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania jakością, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje...   More info

ISO 22301 - Auditor Wewnętrzny

16 Apr 09:00 - 17 Apr 17:00 16 Apr 09:00 - 17 Apr 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie BSI Auditor wewnętrzny BCM ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności i wiedzy odnośnie przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów ISO 22301 oraz BS 25999...   More info

ISO 9001:2015 - Auditor Wewnętrzny

19 Apr 09:00 - 20 Apr 17:00 19 Apr 09:00 - 20 Apr 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością skierowane jest do osób zajmujących się jakością, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001 oraz oceniać...   More info

ISO 13485 - Auditor Wiodący - Nowość!

23 Apr 09:00 - 27 Apr 17:00 23 Apr 09:00 - 27 Apr 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest zdobycie pewności w celu efektywnego auditowania SZJ na wymagania ISO 13485:2016, stosując techniki zgodne z najlepszymi praktykami uznanymi międzynarodowo. Po   More info

ISO 22301 - Analiza Wpływu Biznesowego

25 Apr 09:00 - 17:00 25 Apr 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która może skutecznie określić ramy w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Szkolenie składa się z...   More info

ISO 22301 - Plany Ciągłości Działania - zasady i praktyki

26 Apr 09:00 - 17:00 26 Apr 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
W ramach szkolenia analizowana jest rola, jaką Plany Ciągłości Działania (BCP) odgrywają w dostosowaniu wymogów odporności organizacji dotyczących nieprzerwanego świadczenia usług...   More info

Darmowy Webinar - IATF 16949 - Aktualizacja systemu

26 Apr 15:00 - 16:00 26 Apr 15:00 - 16:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
ISO/TS 16949:2009, norma dotycząca zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym oparta na normie ISO 9001, zmienia się. Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające...   More info

ISO 22301 - Zarządzanie Kryzysowe

27 Apr 09:00 - 17:00 27 Apr 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Zarządzanie kryzysowe oraz planowanie zarządzania kryzysowego może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń. W ramach...   More info

ISO IEC 27001 Wymagania

07 May 09:00 - 17:00 07 May 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Bezpieczeństwo informacji staje się krytycznie ważne zarówno dla Państwa organizacji, jak i dla wszystkich zainteresowanych stron. BSI przygotowała wyczerpujący jednodniowe...   More info

ISO IEC 27001 Auditor Wewnętrzny

08 May 09:00 - 09 May 17:00 08 May 09:00 - 09 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem...   More info

RODO - Praktyczne zasady zabezpieczania danych ISO 29151

10 May 09:00 - 17:00 10 May 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest wsparcie organizacji przetwarzających dane osobowe w odpowiednim doborze zabezpieczeń do zidentyfikowanych ryzyk związanych z prywatnością. Norma ISO/IEC 29151...   More info

ISO 14001:2015 Wymagania normy

14 May 09:00 - 17:00 14 May 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami...   More info

ISO 14001:2015 Auditor Wewnętrzny

15 May 09:00 - 16 May 17:00 15 May 09:00 - 16 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Kurs pozwala rozwinąć umiejętności niezbędne dla przeprowadzania oceny zgodności procesów wdrożonych przez organizację z zamiarem utrzymania i doskonalenia skutecznego Systemu...   More info

RODO - Wytyczne dla oceny skutków ISO 29134:2017

16 May 09:00 - 17:00 16 May 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem kursu jest zapewnienie wsparcia dla organizacji przetwarzających dane osobowe w przeprowadzania procesu oceny skutków. Norma ISO/IEC 29134:2017 zawiera wytyczne do...   More info

ISO/ IEC 27005 Zarządzanie Ryzykiem w Bezpieczeństwie Informacji

17 May 09:00 - 18 May 17:00 17 May 09:00 - 18 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Standard ISO/IEC 27005 dostarcza wskazówek do zastosowania podejścia do zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji odpowiedniego do wszystkich organizacji. Szkolenie...   More info

ISO 22301 Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

21 May 09:00 - 22 May 17:00 21 May 09:00 - 22 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie BSI udostępnia uczestnikom praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania ciągłością biznesową. Naucz się jak stworzyć system zarządzania ciągłością działania...   More info

ISO 13485 - Wymagania normy - Nowość!

23 May 09:00 - 17:00 23 May 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Uzyskaj możliwość lepszego zrozumienia ISO 13485:2016 jako podstawy dla Systemu Zarządzania Jakością (QMS) wdrażanego przez producentów wyrobów medycznych. Kurs ten umożliwia...   More info

ISO 13485 - Auditor Wewn. - Nowość!

24 May 09:00 - 25 May 17:00 24 May 09:00 - 25 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Postaw na jakość! Doskonal swoje umiejętności auditowe z uznaną na świecie normą ISO 13485:2016. Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu...   More info

ISO 9001:2015 Analiza ryzyka

28 May 09:00 - 29 May 17:00 28 May 09:00 - 29 May 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi...   More info

RODO - Wymagania nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osob.

01 Jun 09:00 - 17:00 01 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się zarządzaniem ogólnym lub/i technicznym danymi osobowymi, zainteresowanych wiedzą na temat RODO i zachowaniem zgodności z nowym...   More info

ISO 27017 / 27018 - Bezpieczeństwo w Chmurze

04 Jun 09:00 - 05 Jun 17:00 04 Jun 09:00 - 05 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień...   More info

ISO 37001:2016 - Wymagania Normy

06 Jun 09:00 - 17:00 06 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera wyjaśnia koncepcję Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, jego korzyści oraz wymagania normy ISO 37001:2016. Podejście...   More info

ISO 37001:2016 - Auditor Wewnętrzny

07 Jun 09:00 - 08 Jun 17:00 07 Jun 09:00 - 08 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszystkich aspektach procesu auditu. Uczestnik będzie prowadzony przez wszystkie etapy auditu łączące element teoretyczne i praktyczne...   More info

RODO - Wykorzystanie ISO IEC 27001 do osiągnięcia zgodności

11 Jun 09:00 - 12 Jun 17:00 11 Jun 09:00 - 12 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Kurs ma na celu pomóc organizacjom posiadającym wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) opartym o ISO 27001 we wdrożeniu wymagań Ustawy o Ochronie Danych...   More info

ISO 9001:2015 - Wdrożenie zmian

12 Jun 09:00 - 13 Jun 17:00 12 Jun 09:00 - 13 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Kurs pozwala zrozumieć główne zmiany, wskazuje na te elementy w istniejącym systemie zarządzania jakością, które wymagają zmian w świetle znowelizowanych wymagań oraz daje...   More info

ISO 27001 - Auditor Wiodący (IRCA - Akredytacja)

18 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 18 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
To intensywne, pięciodniowe szkolenie przygotuje uczestników do kwalifikacji procesów i prowadzenia auditów zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013. Dla kursantów, których...   More info

ISO 50001 Wymagania Systemu Zarządzania Energią

20 Jun 09:00 - 17:00 20 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie BSI zapewnia ogólną znajomość pojęć systemu zarządzania energią (EnMS) w oparciu o ISO 50001. Uczestnicy nauczą się jak skutecznie EnMS może pomóc ich organizacji...   More info

ISO 50001 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energia

21 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 21 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Szkolenie BSI Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy efektywności systemu zarządzania energią...   More info

ISO 27001 - Wdrożenie System Zarządzania Bezpieczeństwem Inf.

25 Jun 09:00 - 26 Jun 17:00 25 Jun 09:00 - 26 Jun 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Bezpieczeństwo informacji jest obecnie problemem niemal wszystkich organizacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii dostarcza wiele fascynujących możliwości, ale również...   More info

ISO 22301 - Analiza Wpływu Biznesowego

27 Jun 09:00 - 17:00 27 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która może skutecznie określić ramy w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Szkolenie składa się z...   More info

ISO 22301 - Plany Ciągłości Działania - zasady i praktyki

28 Jun 09:00 - 17:00 28 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
W ramach szkolenia analizowana jest rola, jaką Plany Ciągłości Działania (BCP) odgrywają w dostosowaniu wymogów odporności organizacji dotyczących nieprzerwanego świadczenia usług...   More info

ISO 22301 - Zarządzanie Kryzysowe

29 Jun 09:00 - 17:00 29 Jun 09:00 - 17:00 - Warsaw Warsaw
BSI Group Polska BSI Group Polska
Zarządzanie kryzysowe oraz planowanie zarządzania kryzysowego może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń. W ramach...   More info


© 2018 Siguez