Międzynarodowa KN "Munus sanctificandi"

03 Mar 10:00 - 15:00 03 Mar 10:00 - 15:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Munus sanctificandi wokół uświęcającego zadania Kościoła odbędzie się już 3 marca 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna   More info


© 2018 Siguez