The Primate Toolbox and the Modern World

23 Apr 17:00 - 19:00 23 Apr 17:00 - 19:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Why do people misunderstand economics? A lecture held by Professor David Leiser from the Ben Gurion University of the Negev, will address this question. People ignore the...   More info

Employer branding a różnice kulturowe

27 Apr 18:00 - 19:00 27 Apr 18:00 - 19:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Pracodawca z wyboru by osiągnąć ten cel, firmy podejmują wiele różnorodnych działań z zakresu employer brandingu. W zglobalizowanym świecie menedżerowie i liderzy muszą si   More info

Kurs K3

21 May 09:00 - 23 May 16:30 21 May 09:00 - 23 May 16:30 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Kurs K3 jak zaczynać procesy? Zapraszamy na Kurs K3, gdzie kluczowe jest poła czenie dwóch aspektów potrzeb uz ytkowników z celami i wartos ciami firmy. Stworzylis my narze...   More info

Konferencja Dietetyki Sportowej

02 Jun 09:00 - 18:00 02 Jun 09:00 - 18:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Zapraszamy do udziału w 3 edycji Konferencji Dietetyki Sportowej. Dietetycy sportowi w jednym miejscu, jednego dnia w merytoryczny i praktyczny sposób opowiedzą o tematach b   More info

8th Annual International Conference on Comparative Law

15 Jun 10:00 - 16 Jun 18:00 15 Jun 10:00 - 16 Jun 18:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Law and Technology a Comparative Perspective Example topics of interest: privacy, cloud computing, artificial intelligence, private international law, IP Law, FinTech, succession...   More info

European Sexual Diversity Training

16 Nov 14:00 - 18 Nov 18:00 16 Nov 14:00 - 18 Nov 18:00 - Warsaw Warsaw
Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS
Pink Therapy in association with Sex Positive Institute of Poland is holding a three-day international training in Warsaw on 16th 18th November 2018. This advanced workshop is...   More info


© 2018 Siguez