I Konferencja Symulacji Medycznej we Wrocławiu

I Konferencja Symulacji Medycznej we Wrocławiu28 May 08:30 - 30 May 17:00 - Wroclaw
Centrum Symulacji Medycznej - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Route
More info

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej dr Piotr Kolęda i cały zespół CSM zapraszają do udziału w I Konferencji Symulacji Medycznej we Wrocławiu!

Patronat:
www.konferencje.umed.wroc.pl/csm/patronat-i-komitet-honorowy/" target=_blank class="shref">www.konferencje.umed.wroc.pl/csm/patronat-i-komitet-honorowy/

PROGRAM KONFERENCJI:

28.05.2018 r. WARSZTATY SYMULACYJNE8.30–9.00 Rejestracja
9.00–9.30 Otwarcie warsztatów
9:30–11.00 I tura – cz. 1
Przygotowanie pacjenta standaryzowanego
Debriefing
Przygotowanie OSCE
Budowa scenariusza symulacyjnego
11.00–11.15 Przerwa kawowa
11.15–12.45 I tura – cz. 2
Przygotowanie pacjenta standaryzowanego
Debriefing
Przygotowanie OSCE
Budowa scenariusza symulacyjnego
12.45–13.45 Lunch
13.45–15.15 II tura – cz. 1
Przygotowanie pacjenta standaryzowanego
Debriefing
Przygotowanie OSCE
Budowa scenariusza symulacyjnego
15.15–15.30 Przerwa kawowa
15.30–17.00 II tura – cz. 2
Przygotowanie pacjenta standaryzowanego
Debriefing
Przygotowanie OSCE
Budowa scenariusza symulacyjnego
17.00–17.30 Zakończenie

29.05.2018 r. KONFERENCJA (studenci, którzy wezmą udział w konferencji, będą zwolnieni z zajęć dydaktycznych)
8.00–8.30 Rejestracja
8.30–9.00 Otwarcie konferencji
9.00–9.30 Wykład inauguracyjny
9.30–09.45 Przerwa kawowa
9.45–11.15 Praktyczne zastosowania symulacji medycznej
Symulacja w edukacji medycznej
Symulacja medyczna oczami studentów
11.15–11.30 Przerwa kawowa
11.30–13.00 Praktyczne zastosowania symulacji medycznej
Symulacja w edukacji medycznej
Symulacja medyczna oczami studentów
13.00–14.00 Lunch

29.05.2018 r. STUDENCKIE ZAWODY SYMULACYJNE
14.00–14.30 Otwarcie zawodów
14.30–17.30 Konkurencje medyczne
17.30–18.00 Ogłoszenie wyników
18.00 Zakończenie konferencji

Lista zgłoszonych drużyn:
www.konferencje.umed.wroc.pl/csm/zawody-symulacji-medycznej/" target=_blank class="shref">www.konferencje.umed.wroc.pl/csm/zawody-symulacji-medycznej/

30.05.2018 r. KURS SYMULACJI MEDYCZNEJ
8.30–9.00 Rejestracja
9.00–9.30 Otwarcie kursu
9:30–10.00 Scenariusz symulacyjny – wykład
10.00–11.00 Przygotowanie scenariusza symulacyjnego – ćwiczenia
11.15–11.30 Przerwa kawowa
11.30–12.00 Debriefing – wykład
12.00–13.00 Realizacja scenariusza symulacyjnego – ćwiczenia
13.00–14.00 Lunch
14.00–14.30 OSCE – wykład
14.30–16.00 Debriefing symulacji – ćwiczenia
16.00–16.15 Przerwa kawowa
16.15–16.45 Pacjent standaryzowany – wykład
16.45–17.15 Sesja dyskusyjna
17.15–17.45 Zakończenie kursu

Więcej szczegółów na: www.konferencje.umed.wroc.pl/csm/

DO ZOBACZENIA!© 2018 Siguez