Terapia CBT dzieci i młodzieży

Terapia CBT dzieci i młodzieży



13 Oct 09:00 - 16:00 - Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Route
More info

Terapia CBT dzieci i młodzieży
Terminy szkolenia: 13.10.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów i wychowawców zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Uczestnicy praktycznie nauczą się konceptualizacji problemów dziecka oraz planowania procesu terapeutycznego.
Program:



1. Podstawy teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej.
2. Problemy rozwojowe i zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży:
a) zaburzenia zachowania i emocji- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka
b) zaburzenia lękowe- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka
c) zaburzenia depresyjne- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka
d) trudności w radzeniu sobie ze złością i agresją, dostosowaniem społecznym- charakterystyka obszaru problemowego
e) trudności w radzeniu sobie ze smutkiem i obniżonym poczuciem własnej wartości- charakterystyka obszaru problemowego
3. Konceptualizacja przypadku w terapii CBT- ćwiczenia praktyczne.
4. Planowanie terapii CBT
5. Współpraca z dzieckiem i rodzicem, formy oddziaływań terapeutycznych
6. Techniki i narzędzia w terapii CBT dzieci i młodzieży- praca warsztatowa.
7. Analiza studium przypadku, praca warsztatowa.


Zab. seksualne u kobiet- pochwica i dyspareunia - diagnoza i CBT

19 Oct 09:00 - 16:00 19 Oct 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zaburzenia seksualne u kobiet pochwica i dyspareunia diagnoza i terapia CBT Terminy szkolenia: 19.10.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71...   More info

Samouszkodzenia - diagnoza i terapia

20 Oct 09:00 - 16:00 20 Oct 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Samouszkodzenia diagnoza i terapia Terminy szkolenia: 20.10.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70 Ogólne info: Szkolenie skierowane...   More info

Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa.

26 Oct 09:00 - 16:00 26 Oct 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia samobójstwa. Terminy szkolenia: 26.10.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70...   More info

Diag. i psychoterapia dzieci i młodz z objawami depresji. CDI 2

27 Oct 09:00 - 16:00 27 Oct 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną. Zastosowanie Kwestionariusza CDI 2. Terminy szkolenia: 27.10.2018 Cena: 390zł Zapisy na...   More info

Trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społ., um.szkolnych

03 Nov 09:00 - 16:00 03 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych. Terminy szkolenia: 03.11...   More info

Zespół Aspergera - diagnoza i terapia, trening umiejętności społ

09 Nov 09:00 - 16:00 09 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zespół Aspergera diagnoza i terapia, trening umiejętności społecznych Terminy szkolenia: 09.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36...   More info

Pomoc psych po doświadczeniach traumatycznych ASD i PTSD

10 Nov 09:00 - 16:00 10 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych-diagnoza i terapia ASD/PTSD. Terminy szkolenia: 10.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw...   More info

Uzależnienie od seksu- diagnoza i terapia.

16 Nov 09:00 - 16:00 16 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Uzależnienie od seksu-diagnoza i terapia. Terminy szkolenia: 16.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70 Ogólne info: Szkolenie...   More info

Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

17 Nov 09:00 - 16:00 17 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży Terminy szkolenia: 17.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70 Ogólne...   More info

ADOS- 2 protokół obserwacji do diagnozy zab ze spektrum autyzmu

23 Nov 09:00 - 16:00 23 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ADOS-2-Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Terminy szkolenia: 23.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71...   More info

Terapia systemowa-dziecko i rodzina w konflikcie okołorozwodowym

24 Nov 09:00 - 16:00 24 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia systemowa dziecko i rodzina w konflikcie okołorozwodowym. Terminy szkolenia: 24.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70...   More info

Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby nieletniej

30 Nov 09:00 - 16:00 30 Nov 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Opinia sądowa psychologiczno-seksuologiczna sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej Terminy szkolenia: 30.11.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp...   More info

Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju

01 Dec 09:00 - 16:00 01 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju Terminy szkolenia: 01.12.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp...   More info

Diagnoza i terapia dzieci z zab. przywiązania w rodzinach zast.

07 Dec 09:00 - 16:00 07 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Terminy szkolenia: 07.12.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp...   More info

Diagnoza psychologiczna małych dzieci

08 Dec 09:00 - 16:00 08 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Terminy szkolenia: 08.12.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70 Info ogólne: Uczestnicy...   More info

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.

14 Dec 09:00 - 16:00 14 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi diagnoza i terapia Terminy szkolenia: 14.12.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon...   More info

Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji

15 Dec 09:00 - 16:00 15 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) Terminy szkolenia: 15.12.2018 Cena: 390z   More info

Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seks.

21 Dec 09:00 - 16:00 21 Dec 09:00 - 16:00 - Wroclaw Wroclaw
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Terminy szkolenia: 21.12.2018 Cena: 390zł Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332...   More info


© 2018 Siguez