Past Events

Mastercourse Moprphologicum Stilla Powięź

20 Sep 09:00 - 23 Sep 14:00 20 Sep 09:00 - 23 Sep 14:00 - Wroclaw Wroclaw
Systema Marcin Szkolnicki Systema Marcin Szkolnicki
Kurs ten stawia wyzwanie kilku powszechnie obowia zuja cym paradygmatom dotycza cym zrozumienia i leczenia tkanki powie ziowej. W szczego lnos ci skupia sie na cze sto pomijanej...   More info


© 2018 Siguez